Projekt – Leader

Vi jobbar hela tiden med att flytta fram gränserna för vad som är möjligt för våra medlemmar. Ofta i form av EU-finansierade projekt tillsammans med Leader Sjuhärad.

Pågående projekt är ”Downhill för funktionsnedsatta”.

Ett avslutat projekt är ”..” och vi kan konstatera att under ett år genererat

  • 1600timmar av ideellt arbete.
  • 5 utbildade instruktörer
  • 17 utbildade gymnasielever + 2 lärare.
  • AKK material framtaget och
  • 11 utbildningsfilmer framtagna.

Vi har även fått utvecklingscheckar för inköp av kameror för vidoeproduktionerna, sitski, snowglider och radioutrustning.