Medlemsansökan

Här kan du ansöka om medlemskap i föreningen. Vi ställer först ett par obligatoriska frågor som ligger till grund för medlemsregistret och sedan ett par frågor som ligger till grund för hur vi skall utveckla verksamheten framöver.

I föreningen har vi stödmedlemskap, enskilt medlemskap och familjemedlemskap.

Stödmedlem (100kr) innebär att man stöttar föreningen och får nyhetsbrev på epost med lite uppdateringar om vad som händer i föreningen, givetvis kan man betala mer om man vill stötta mer.

Medlem (350kr) ger rösträtt på årsmötet, inbjudan till klubbdagar och utbildningar samt möjlighet att hyra föreningens utrustning när man visat att man kan köra den och givetvis när den finns tillgänglig (*).

Familjer kan lösa familjemedlemskap och betalar då (500kr) skriv familjemedlemmars namn och personnummer i övriga kommentarer.

Betala till swish 1231666692 och skriv medlemsskap och ert namn.

* Vi har beställt elva bi-ski:s och en Snow'kart och hoppas nu på leverans i god tid inför säsongen 2019/2020, följ facebooksidan för alla nyheter.

Medlemstyp

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Nedanstående frågor är inte obligatoriska, men hjälper oss att planera verksamheten. Svara gärna och fyll gärna på med ideér eller frågor i fritextfältet. Familjer kan antingen fylla i allas intressen på samma gång eller svara på enkäten flera gånger.

Intressen (välj flera alternativ om du vill)